Date Time Event Tickets  
  Jun 01, 2017  2:00 PM  South Aiken Graduation  
  Jun 01, 2017  5:00 PM  Silver Bluff Graduation  
  Jun 01, 2017  8:00 PM  Aiken High Graduation  
  Jun 02, 2017  9:00 AM  Midland Valley Graduation  
  Jun 02, 2017  12:00 PM  Wagener-Salley Graduation  
  Jun 02, 2017  3:00 PM  North Augusta Graduation  
  Jun 02, 2017  6:00 PM  Ridge Spring-Monetta Graduation  
  Jun 05, 2017  9:00 AM  Men’s Basketball Camp  
  Jun 06, 2017  9:00 AM  Men’s Basketball Camp  
  Jun 07, 2017  9:00 AM  Men’s Basketball Camp  
  Jun 08, 2017  9:00 AM  Men’s Basketball Camp  
  Jun 09, 2017  6:00 PM  Nationals Warm-ups  
  Jun 10, 2017  8:00 AM  Nationals Warm-ups  
  Jun 11, 2017  8:00 AM  Nationals Warm-ups  
  Jun 12, 2017  9:00 AM  Glenn Cox Volleyball Camp  
  Jun 13, 2017  9:00 AM  Glenn Cox Volleyball Camp  
  Jun 14, 2017  9:00 AM  Glenn Cox Volleyball Camp  
  Jun 15, 2017  9:00 AM  Glenn Cox Volleyball Camp  
  Jun 26, 2017  9:00 AM  Glenn Cox Volleyball Camp II  
  Jun 27, 2017  9:00 AM  Glenn Cox Volleyball Camp II  
  Jun 28, 2017  9:00 AM  Glenn Cox Volleyball Camp II  
  Jun 29, 2017  9:00 AM  Glenn Cox Volleyball Camp II  
  Jul 12, 2017  9:00 AM  Peach State Summer Showcase  
  Jul 13, 2017  9:00 AM  Peach State Summer Showcase  
  Jul 14, 2017  9:00 AM  Peach State Summer Showcase  
  Jul 15, 2017  9:00 AM  Peach State Summer Showcase  
  Jul 16, 2017  9:00 AM  Peach State Summer Showcase  
  Jul 17, 2017  8:30 AM  2017 Summer Spirit Camp  
  Jul 18, 2017  8:30 AM  2017 Summer Spirit Camp  
  Jul 19, 2017  9:00 AM  2017 Summer Spirit Camp  
  Jul 20, 2017  8:30 AM  2017 Summer Spirit Camp  
  Jul 21, 2017  8:30 AM  2017 Summer Spirit Camp  
  Jul 31, 2017  9:00 AM  Men’s Basketball Camp  
  Aug 01, 2017  9:00 AM  Men’s Basketball Camp  
  Aug 02, 2017  9:00 AM  Men’s Basketball Camp  
  Aug 03, 2017  9:00 AM  Men’s Basketball Camp  
  Aug 23, 2017  10:00 AM  USC Aiken Academic Convocation